loading...
loading...

NERAKA BUAT ORANG-ORANG KAFIR

loading...
loading...
NERAKA BUAT ORANG-ORANG KAFIR

Di hari itu tidak berguna tuduhan dan makian, yang
ada hanya ungkapan kemarahan mereka terutama
terhadap iblis, seperti yang digambarkan Allah Swt.
dalam Al-Qur'an: “Dan orang-orang kafir itu berkata
(di hari kiamat): 'Hai Tuhan kami! tunjukkanlah
kepada kami dua golongan, yang telah menyesatkan
kami, dari golongan jin dan manusia supaya kami
jadikan mereka di bawah telapak-telapak kaki kami
agar mereka jadi orang-orang rendah.” (QS,
Fushshilat, 41:29)

ilustrasi

Demi mendengar tuduhan dan makian para ahli
neraka terhadap dirinya, lalu iblis menyampaikan
pidatonya di hadapan mereka untuk membela diri.
Firman Allah SWT: “Dan berkatalah setan tatkala
perkara (hisab) telah diselesaikan: 'Sesungguhnya
Allah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku
pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku
mengingkarinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan
bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku
mengajakmu lalu kamu perkenankan aku; oleh sebab
itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi
cercalah diri kamu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat
menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat
menolong aku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan
perbuatan kamu mempersekutukan aku (dengan Allah)
sejak dahulu.' Sesungguhnya orang-orang yang zalim
itu mendapat siksaan yang pedih.” (QS, Ibrahim,
14:22)

Maka sebagian dari mereka berusaha untuk meminta
tolong kepada para pemimpin mereka sewaktu di
dunia, yang telah menyesatkan dan menyebabkan
mereka dicampakkan di neraka. seperti firman Allah :
“Dan tatkala mereka akan berbantahan di neraka,yaitu
orang-orang yang lemah (para pengikut) akan berkata
kepada mereka yang sombong
Pengikut: Sesungguhnya kami pengikut-pengikut
kamu, maka bisakah kamu hindarkan dari kami
sebagian dari azab neraka ini? (Mereka yang sombong
itu berkata,)
Pemimpin: Kita semua berada di dalamnya,
sesungguhnya Allah telah jatuhkan hukum antara
hamba-hambaNya “ (QS, Al Mukmin, 40:47-48)

Karena tidak tahan terhadap kepedihan siksa neraka,
mereka memohon keringanan kepada Tuhan melalui
malaikat-malaikat penjaga neraka, seperti firman Allah
: “Dan orang-orang yang di neraka berkata kepada
penjaga-penjaga Jahannam
Ahli neraka: Mintakanlah kepada Tuhan kamu supaya
Ia meringankan dari kami sehari saja dari azab
Malaikat: Dan bukankah telah datang kepada kamu
rasul-rasul kamu dengan membawa keterangan-kete
rangan?
Ahli neraka: Ya
Malaikat: Kalau begitu, berdoalah kamu; dan tidak ada
doa orang-orang yang kafir itu melainkan dalam
kesesatan” (QS, Al Mukmin, 40:49-50)

Mendengar jawaban dari malaikat-malaikat penjaga
neraka itu, mereka lalu berputus asa sehingga yang
mereka idam-idamkan hanyalah kematian, seperti
firman Allah: “Dan mereka memanggil: 'Hai Malik!
hendaklah Tuhanmu hukumkan kematian atas kami.'
Ia jawab: Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal (di
dalam neraka ini)” (QS, Az-Zukhruf, 43:77)
.
Kemudian mereka memohon langsung kepada Tuhan
dengan doa yang sangat menyayat hati, seperti yang
difirmankan Allah: “Dan mereka beteriak di dalam
neraka: 'Hai Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya
kami akan kerjakan amal yang saleh berlainan dengan
yang telah kami kerjakan.” (QS, Fathir, 35:37)

Berkenaan dengan permohonan ahli neraka itu, Tuhan
mengadakan dialog langsung dengan mereka, seperti
firman Allah dalam al-Qur'an:
Allah: Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepada
kamu sekalian tetapi kamu mendustakannya?
Ahli Neraka: Hai Tuhan kami! telah dikuasai oleh
kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang
sesat. Hai Tuhan kami! keluarkanlah kami dari neraka
ini (kembalikanlah kami ke dunia). Jika kami kembali
(kafir) maka sesungguhnya kami orang-orang yang
zalim.
Allah: Tinggallah kamu di dalamnya dan janganlah
kamu berkata-kata kepada-Ku. Sesungguhnya ada
segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (sewaktu
di dunia): 'Ya Tuhan ! kami telah beriman, maka
ampunkanlah kami, lantaran Engkau sebaik-baik
pengasih.' Tetapi kamu jadikan mereka ejekan,
sehingga (kesibukan kamu mengejek mereka)
menyebabkan kamu lupa mengingat-Ku, dan kamu
selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya pada
hari in Aku ganjari mereka dengan sebab kesabaran
mereka, sesungguhnya merekalah orang-orang yang
dapat kemenangan.” (QS, Al Mukminun, 23:105-111)
.
Naudzubillahi mindzalik….. Astaghfirullah,
Subhanallah… Ya Allah… lindungilah kami dari azab
api neraka… dan tuntunlah langkah kami agar selalu
di jalanMu, … Tetap dalam Iman Islam Yang Engkau
Ridho’i, sampai akhir hayat hamba, keluarga hamba
serta para sahabat hamba.
Aamiin… Aamiin Ya Allah… Aamiin Ya Rabb…
.
Silahkan share, like, komentar… Semoga tulisan ini
dapat membuka ‘pintu hati’ yang telah lama terkunci.
… sebagai # Renungan.

Sumber: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=935437636531560&id=363676977040965
loading...
close
[click disini aja 2X]
loading...